สสค.มหาสารคาม ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประก


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวพรณิภา อุทกัง นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม นักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ กอ.รมน.จังหวัดมหาสารคาม ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะพนักงาน ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด สาขามหาสารคาม สุ่มตรวจพนักงาน จำนวน 108 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน