สสค.สุโขทัย ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน กิจการประเภอ งานก่อสร้าง


วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สุโขทัย มอบหมายให้นางฐิติรัฐ โพธิ์กลาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง จากการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานพบว่า นายจ้างไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์แต่อย่างใด แต่พบว่านายจ้างปฏิบัติไม่สอดคล้องกับข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานและด้านความปลอดภัยจะดำเนินการให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน