สสค.ยะลา ร่วมกับ 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโด


วันที่ 10 มิ.ย.62 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้ น.ส.เจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ ออกตรวจแบบบูรณาการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยตรวจสอบแรงงานในสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา จำนวน 151 คน (ชาย 126 คน หญิง 25 คน) และสัญชาติกัมพูชา จำนวน28 คน (ชาย 21 คน หญิง 7 คน) รวมแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 179 คน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน