สสค.ลพบุรี ติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอ


วันที่  7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ติดตามผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และแจ้งความจำนงขอรับการตรวจประเมิน เพื่อต่ออายุการรับรอง จำนวน 14 แห่ง ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน