สสค.ปทุมธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่​ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน และชมรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยให้บริการรับบริจาคโลหิต มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 170 ท่าน และได้รับเลือดบริจาค จำนวน 125 ยูนิต


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน