สสค.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานมุมนมแม่และศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอ


เมือวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-13.00 น. นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนางอัจฉรา เตระจิตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานมุมนมแม่และศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน จำนวน 3 แห่ง ณ บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จำกัด บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด (โรงงานพิษณุโลก) และบริษัท พิษณุโลกบิ๊กซี 2015 จำกัด 


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน