สสค.สมุทรสาคร ตรวจกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยนายอำนวย มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562 มอบหมายคณะทำงานเข้าตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรสาคร โดยในปีนี้ จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 แห่ง  ซึ่งในวันนี้ ได้เข้าตรวจประเมินกิจกรรมยังสถานศึกษาดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนวัดชัยมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล ถึฃ ประถมศึกษา มีนักเรียน 130 คน ครู เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร จำนวน 6 คน  ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1
2. โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านกำพร้า ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 600 คน ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่รวม 33 คน ซึ่งสถานศึกษาแห่งนี้เข้าร่วมเป็นปีที่ 1ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน