จังหวัดนครราชสีมา ให้การรับรอง มยส. 2562


จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ได้เชิญชวนสถานประกอบกิจการในจังหวัดนครราชสีมาสมัครเข้าร่วมโครงการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันนี้ (12 มิถุนายน 2562) เวลา 14.30 น. คณะกรรมการกลั่นกรองรับรอง มยส. โดยนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นครราชสีมา ประธานคณะกรรมการ  ได้ประชุมและมีมติให้การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 17 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106  ของเป้าหมายดำเนินการทั้งปี  นอกจากนี้ ยังรับทราบขัอมูลสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว   ซึ่งดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้นจำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 104 ของเป้าหมายดำเนินการทั้งปี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน