สสค.ยะลา ตรวจปัสสาวะลูกจ้างตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2562 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ และนางสาวซูไบด๊ะ วาเลาะ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สุ่มตรวจปัสสาวะลูกจ้าง ตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ณ บริษัท ยูนิเท็กซ์รับเบอร์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตน้ำยางข้น ตั้งอยู่ที่ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มีลูกจ้างร่วมสุ่มตรวจฯ จำนวน 42 คน แยกเป็นชาย 10 คน หญิง 32 คน ผลปรากฎไม่พบการใช้สารเสพติดแต่อย่างใด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน