สสค.ยะลา ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง


วันที่ 12 มิ.ย.62 นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจความปลอดภัยฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสนามบินเบตง ตั้งอยู่ที่ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้ได้ชี้แจงและแนะนำข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน