สสค.นนทบุรี ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส)


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.นนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพิมพาพร เสนสุภา และนางสาวอรสา ทิพย์ศรีบุตร ร่วมกับปลัดอำเภอเมือง ปลัดอำเภอบางใหญ่ และสาธารณะสุขอำเภอบางใหญ่ คณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2562 (มยส.) เข้าตรวจประเมินฯสถานประกอบกิจการพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารให้ตรงกับข้อกำหนดตามแบบประเมินฯ ดังนี้ 1.บจก.พัฒนาจักรกล ทรานสปอร์ต 2.บจก.ไร่ธัญญะ โดยคณะทำงานฯจะนำผลการประเมินเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเพื่อพิจารณาให้การรับรองต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน