สสค.นครราชสีมา ติดตามนิเทศงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ


นายเกษมสันต์ เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ส.ต.อ.สุวิทย์ กล้าขยัน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ติดตามนิเทศงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ตามโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ(ศปถ.อำภอ) จำนวน 6 อำเภอ (อ.บัวใหญ่ อ.บ้านเหลื่อม อ.แก้งสนามนาง อ.บัวลาย อ.สีดา และ อ.ประทาย)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน