สสค.สุพรรณบุรีตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ตรวจประเมินสถานศึกษาจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 85 คน นักเรียน 1,411 คน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 5
2.โรงเรียนวัดคันทด ต.ท่าระหัด อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี มีจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 8 คน นักเรียน 56 คน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน