สสค.หนองคาย ข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายธนพงศ์ อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย  มอบหมายนายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) โรงงานชำแหละสุกรหนองสองห้อง จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปเนื้อสัตว์ จำนวนลูกจ้าง 188 คนและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย ประกอบกิจการห้างขายปลีก จำนวนลูกจ้าง 132 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน