สสค.ระนอง เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับพนักงานสอบสวนลูกเรือเสียชีวิตวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
ได้มอบหมายให้นางสาวชนาวรรณ แก้วชาวนา นิติกรปฏิบัติการ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล กรณีลูกเรือ ป.โอ๋นาวี 1 เลขทะเบียนเรือ 317601925
เสียชีวิตขณะเรือออกทำการประมงในน่านน้ำทะเลอันดามันจังหวัดระนอง โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 00.30 น.
ขณะเรือทำการประมงและลูกเรือกำลังใช้รอกดึงตูดอวนขึ้นมาจากทะเลปรากฏว่ารอกอันดังกล่าวได้หักและตกลงมาใส่ศีรษะลูกเรือชื่อนาย SOE WIN NAING (เมียนมา) อายุ 44 ปี
เลขประจำตัว CC6267671 หนังสืออนุญาตทำงานเลขที่ 8500610015936 ทำให้ลูกเรือเสียชีวิตทันที ผู้ควบคุมเรือจึงแจ้งเหตุผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงระนอง
และได้นำเรือเข้าเทียบท่าเรือโรงปลาไก่ปลาทอง นำร่างลูกจ้างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลจังหวัดระนอง เพื่อพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิต
พนักงานตรวจความปลอดภัยจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน