สสค.หนองคาย ร่วมตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 - 23.00 น.นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย มอบ นายณรรฐพล สมอุดม นิติกรปฏิบัติการ และนายเกษม ศรีโย นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจบูรณาการกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานตามแผนการตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดหนองคายในสถานประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ จำนวน 9 แห่ง จากการตรวจพบว่าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จำนวน 1 แห่ง พนักงานตรวจแรงงาน จะดำเนินการออกคำสั่งให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน