สสค.พัทลุง ร่วมตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง (กรณีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย)


วันนี้ 17 มิ.ย. 2562 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สสค.พัทลุง ได้มอบหมายให้ นางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ร่วมตรวจบูรณาการการค้ามนุษย์ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง (กรณีแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย) ผลจากการตรวจดังกล่าวไม่มีแรงงานต่างด้าวกระทำการค้าขายเองหรือกระทำการแย่งอาชีพคนไทย และตรวจฯ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก และไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line