สสค.บุรีรัมย์ ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยเทคนิคคูเมือ


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และนางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 3 ) ตั้งอยู่เลขที่ 299 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,433 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 71 คน รวม 1,504 คน โดยมีนางสาวปัญฑารีย์ สำราญศิลป์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง เป็นผู้รับการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินปรากฏว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดของกิจกรรมฯ ทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับจังหวัด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน