สสค.นครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2562


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรอย่างดี โดยเฉพาะภาคการศึกษา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะด้านต่างๆ โดยมี นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและคณะ คุณโทโมอากิโกโตะ ประธานบริษัท เอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนม และทีมวิทยากรด้านความปลอดภัยจากบริษัท เอ็กเซดดี้  ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย safety Thailand
ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน