สสค.ลำพูน ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย


วันที่ 18 มิถุนายน 2562  นายกมลพันธ์ แก้วดี รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน  มอบให้นางทุมพร วีระสิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) และโรงเรียนบ้านหนองดู่ (ปีที่ 1)  มีนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รวม  430  คน ผลการตรวจประเมินปรากฏว่าโรงเรียนทั้งสองแห่งมีการปฏิบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ โดยผลคะแนนเข้าสู่ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่นข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน