สสค.เพชรบุรี ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  นางสาวกาญจนา  พูลแก้ว  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ในฐานะหัวหน้าชุดตรวจ ชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ออกตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมลูกจ้างจำนวน 14 คน (ชาย 8 คน หญิง 6 คน)
ลูกจ้างสัญชาติไทย 3 คน ( ชาย 2 คน หญิง 1 คน) ลูกจ้างสัญชาติเมียนมา 11 คน (ชาย 6 คน หญิง 5 คน)
*สรุปผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายแรงงาน การใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี การใช้แรงงานบังคับ พฤติกรรมการค้ามนุษย์ และความผิดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
**พนักงานตรวจแรงงานได้แนะนำและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและลูกจ้างทุกแห่งทราบถึงหน้าที่และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน