สสค.นครนายก ตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562


วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 10 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก มีนางเอมอร ดาอาษา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

การตรวจประเมินสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน