สสค.ลพบุรี ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ อินต๊ะประการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวมณีเนตร ฤกษ์งาม นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน และส่งเสริมโรงงานสีขาว จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท สระบัว จำกัด (สระบัวฟาร์ม) ตั้งอยู่เลขที่ 99 ม.9 ต.หนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 35 คน เป็นสัญชาติไทย ชาย 8 คน หญิง 6 คน สัญชาติเมียนมา ชาย 7 คน หญิง 4 คน และสัญชาติลาว ชาย 5 คน หญิง 5 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
2. บริษัท ประวิทย์ฟาร์ม จำกัด(ฟาร์มบ่อโอบ) ตั้งอยู่เลขที่ 50 ม.4 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 28 คน เป็นสัญชาติไทย ชาย 1 คน หญิง 2 คน และสัญชาติเมียนมา ชาย 14 คน หญิง 10 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
3. บริษัท ประวิทย์ฟาร์ม จำกัด(ฟาร์มวังไผ่) ตั้งอยู่เลขที่ 31 ม.12 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 40 คน เป็นสัญชาติไทย ชาย 12 คน หญิง 9 คน และสัญชาติเมียนมา ชาย 9 คน หญิง 10 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
4.บริษัท ประวิทย์ฟาร์ม จำกัด(ฟาร์มสระโบสถ์) ตั้งอยู่เลขที่ 60 ม.8 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ประกอบกิจการ ฟาร์มไก่เนื้อ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 18 คน เป็นสัญชาติไทย ชาย 1 คน หญิง 1 คน และสัญชาติเมียนมา ชาย 10 คน หญิง 6 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน