สสค.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวนัยนา โพธิ์วงศ์ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรกลุ่มอาชีพสาขาอื่นๆ การทำขนมไทย (ขนมชั้น) ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.จรเข้ใหญ่ อ.บางปลาม้า มีผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ จำนวน 16 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน