สสค.ลพบุรี ดำเนินการประเมินโครงการโรงงานสีขาว


วันที่  20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ จันทร์ไข่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายชินพันธ์ ตันติพาณิชย์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายสุวินัย ลาปุ้ง นักวิชาการแรงงาน ประเมินการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของบริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด  (มินิบิ๊กซี) จำนวน 7 สาขา ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์ในระดับ 3 จำนวนทั้งหมด 7 สาขาในการนี้ สนง. จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมจัดทำ มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน