สสค.สุพรรณบุรีร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายณัฐภูมิ วงศ์พิพัฒนะกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. นายเพียร มาสุข เลขที่ 79 ม.5 ต.ป่าสะแก ประกอบกิจการไร่อ้อย ปัจจุบันมีลูกจ้าง 4 คน ชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด
2. นางประภา สุขยิ่ง เลขที่ 109 ม.1 ต.บ่อกรุ ประกอบกิจการไร่อ้อย ปัจจุบันมีลูกจ้าง 6 คน ชาย 3 คน หญิง 3 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด
3. นายไพรัช ระโหฐาน เลขที่ 97/1 ม.5 ต.ป่าสะแก ประกอบกิจการไร่อ้อย ปัจจุบันมีลูกจ้างชาย 3 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติกัมพูชาทั้งหมด
ผลการตรวจแรงงานไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์แต่อย่างใด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน