สสค.สุพรรณบุรีตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายบรรพต โพธิ์นุต นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี มีจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 139 คน นักเรียน 2,588 คน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1 ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อสร้างความตระหนักรู้เครือข่ายความร่วมมือ รณรงค์ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน