สสค.นครราชสีมา ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย วันที่ 420 มิ.ย. 62 นายเกษมสันต์ เครือเจริญ  สค.นครราชสีมา หัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562  เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งคณะทำงานตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทน ผอ.ศปข.3 ,ผู้แทนประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา,ผู้แทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ , ผู้แทน ผอ.สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ และผู้แทนชมรม จป.จังหวัดนคราชสีมา          
ดังต่อไปนี้ 
- คณะทำงานตรวจประเมิน ทีม 1 เข้าตรวจสถานศึกษาในเขตอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโตนด และโรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  
- คณะทำงานตรวจประเมิน ทีม 2 เข้าสถานศึกษาในเขตอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพารักษ์
รวมตรวจประเมิน 3 แห่ง แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษา รวม  1,343 คน ,ครูอาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวม 44 คน
ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด  34  แห่ง โดยกำหนดการตรวจประเมินและพิจารณาให้คะแนนตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มิถุนายน  2562   ตรวจประเมินวันละ 2 ทีม ในวันนี้เข้าตรวจสถานศึกษาข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน