สสค.นครนายก ตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562


วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก และนายภาคภูมิ  คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก และประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีนางมุกดา  โชติธรรม ผู้อำนวยการวัดปากคลองพระอาจารย์และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีนางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน