สสค.สุโขทัย ร่วมตรวจบูรณาการแรงงานต่างด้าว


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมตรวจบูรณาการตามคำสั่ง คสช.ที่101/2557 เพื่อตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของลูกจ้าง โดยเน้นการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน ในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย โดยเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 15 คน โดยเป็นลูกจ้างต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ 14 คน กัมพูชา 1 คน ผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน