สสค.บุรีรัมย์ตรวจประเมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 1)


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสุทธดา  สิงห์ท้วม นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิศษและนางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่องปีที่ 1) ตั้งอยู่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  มีนักเรียน  จำนวน 301 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 18 คน รวม 319 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับการตรวจประเมิน ผลการตรวจประเมินปรากฏว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดของกิจกรรมฯ ทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับจังหวัด คือ 90%


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน