สสค.สุพรรณบุรีตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สค.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสาวสายสมร สาระวน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ตรวจประเมินสถานศึกษาจำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.โรงเรียนวัดบางเลน ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มีจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 11 คน นักเรียน 116 คน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1
2.โรงเรียนวัดวรจันทร์ ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี มีจำนวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 22 คน นักเรียน 305 คน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 1


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน