สสค.อุบลราชธานี ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี มอบส.อ.ยุทธศักดิ์ ศรีวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี  2. โรงเรียนทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน