สสค.ปทุมธานี มอบชุดเครื่องนอนและชุดเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนให้แก่ศูนย์เลี้ยงเด็กของบริษัท


วันที่​ 21 มิถุนายน 2562 เวลา​ 08.30 – 10.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นำชุดเครื่องนอนและชุดเสริมสร้างพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนมอบให้แก่ศูนย์เลี้ยงเด็กของบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบล
คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยศูนย์เลี้ยงเด็กดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการศูนย์เลี้ยงเด็กบุตรผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน