สสค.หนองคาย ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย“ ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง


วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. นายธนพงศ์  อรชร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย“ ประจำปี 2562 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ ,โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ,โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีตัวแทนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมคณะตรวจประเมินในครั้งนี้


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน