สสค.บุรีรัมย์ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นางทัดดาว วงษ์ทัต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางรินทร์ลภัส อารมณ์เพียร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมคณะตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม"สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562  จำนวน 2 แห่ง ซึ่งสมัครเป็นปีที่ 3
1.โรงเรียนบ้านหนองรี "มิตรภาพ 225" ที่ตั้งเลขที่ 1 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 มีนักเรียน  จำนวน 201 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน
2.โรงเรียนราชประชานีเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่เลขที่ 125 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักเรียน จำนวน 836 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 114 คน
ผลการตรวจประเมินปรากฏว่ามีการปฏิบัติสอดคล้องข้อกำหนดของกิจกรรมฯ ทั้ง 2 ส่วน และผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ90 ขึ้นไป

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน