สสค.สมุทรสาคร รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service)


วันที่ 25 มิถุนายน 2562  นายอำนวย   มากทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ ฝ่ายความปลอดภัยในการทำงานจัดอบรม การรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม  85 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน