สสค.สระแก้วตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562


วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา 08.30 - 16.00 น.
นายกันตพิชญ์ ประดับการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 โดยมีคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม ฯ เข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรมดังกล่าว คือ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 2 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว ผู้แทนประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสระแก้ว นายสุขสันต์ วารินทร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวทรรศนี ทนสระน้อย นิติกรปฏิบัติการ ซึ่งตรวจประเมิน 2 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 2.โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน