สสค.ยะลา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเนฑิษฐ์ ประเสริฐวงษ์ศสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเจนจิรา กุลณา นิติกรชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดยะลา ประจำปี 2562ภายในงานมีกิจกรรมการแปรอักษรภาพมุมสูง ชาวยะลาต่อต้านยาเสพติด "YALA SAY NO DRUG" การอ่านสาส๋นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจากนายกรัฐมนตรี การกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ สนามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว ในครั้งนี้ด้วย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน