สสค.นนทบุรี ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย


วันที่ ๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ พร้อมผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จ. นนทบุรี พร้อมคณะฯ เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ดังนี้

1. มอบหมายนางสาวพิมพาพร เสนสุภา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรสา ทิพย์บุตร

นักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจประเมิน  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี  อ.เมืองนนทบุรีซึ่งเข้าร่วมเป็นปีที่5

2.  มอบหมายให้นางจิรภาพร ปานะชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

และนางสาวณัฏฐนันทน์  กฤติยาก นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าตรวจประเมิน

- วิทยาลัยดุสิตพาณิชการ

อ. บางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่ 2

- รร. นันทนวรวิทย์ อ. บางบัวทอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีแรก


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน