สสค.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายประสพชัย สินธุเสน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายนางสาวกาญจนาวดี สุดใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสำราญ จันทร นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ แห่ง ซึ่งสมัครเข้าร่วมเป็นครั้งแรก ได้แก่

๑. โรงเรียนบ้านห้วยพลับ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒/๒ ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับการศึกษาอนุบาล - ประถมศึกษา มีครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๒ คน นักเรียน ๑๐๙ คน

๒. โรงเรียนบ้านปากเหมือง ตั้งอยู่เลขที่ ๙ ม.๕ ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระดับการศึกษาอนุบาล - ประถมศึกษา มีครูและบุคคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๔ คน นักเรียน ๑๔๑ คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน