สสค.สกลนคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสกลนคร


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางเกศรา  นพมาศ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากสถานประกอบกิจการ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประกอบไปด้วย การมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จำนวน 23 แห่ง การตอบปัญหาชิงรางวัล การบริการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลรักษ์สกล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 650 คน โดยมีนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน