สสค.มหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวราตรี สังคมศิลป์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  ประจำปี 2562 โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 32 แห่ง ณ หอประชุมโรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน