สสค.นครพนม ตรวจติดตาม มุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ


วันนี้ (26 มิย. 62) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ได้มอบหมายให้นางสาววรารัตนน์  ศรีหาราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับคณะตรวจติดตามจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมและติดตามผลการดำเนินงานมุมนมแม่และศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 2 แห่ง  1.บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขานครพนม ประเภทกิจการ จำหน่ายเครื่องอุปโภค/บริโภคประจำวันตั้งอยู่เลขที่ 335/2 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม จำนวนลูกจ้าง 80 คน

2.บริษัท โกรเบสท์ คอร์โพเรชั่น จำกัด สาขานครพนม ประเภทกิจการ ผลิตอาหารสำหรับสัตว์น้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 98 หมู่ 1 ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จำนวนลูกจ้าง 40 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน