สสค.นครพนม ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยปี 2562


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายธีรวิทย์ เอ้งฉ้วน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  นายกฤษฎา สุภา นักวิชาการแรงงาน และนายสุริยันต์ พงศ์ธนาวดี จนท.ประสานงานด้านภาษา ตรวจประเมินกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 ร่วมกับคณะทำงานฯ ตรวจประเมิน ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนวาระ "Safety Thailand" ให้บรรลุผลสำเร็จ ได้ดำเนินการตรวจประเมินฯ ณ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม จำนวนนักเรียน 451 คน  จำนวนอาจารย์บุคลากร 53 คน

ผลการตรวจประเมินโรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติได้สอดคล้องกับข้อกำหนด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน