สสค.ปทุมธานี นำสถานประกอบกิจการเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และรับมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 − 12.00 น. ดร. พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงของเยาวชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด โดยนายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
แก่เยาวชน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์รวมพลังแรงงานไทยร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งนำสถานประกอบกิจการในจังหวัดปทุมธานีที่จัดทำระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมงานและรับมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาว ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน