สสค.อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง ณ เขื่อนสิริกิติ์


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธานี พาเขียว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย พิธีฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง ณ เขื่อนสิริกิติ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 40 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน