สสค.นครนายก ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 08.45 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ ต. พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน