สสค.ลำปางเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นอง


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายธานินทร์ พุ่มอรุณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง เป็นองค์กรที่มีผลงานเป็นประจักษ์ด้านป้องยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line