โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางเจริญพิศ เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูรัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เพื่อนำบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปบริการในพื้นที่     อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรีบริการให้ปรึกษา แนะนำกฎหมายแรงงาน และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้มาใช้บริการจำนวน 253 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line